דיווח על כניסה ויציאה ממבנה

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, הוצבו בכניסות ויציאות למבנים בקמפוס מדבקות שלט עם קוד QR הייחודי לבניין. ניתן לעשות שימוש בקוד QR לשם דיווח על כניסות ויציאות ממבנים בקמפוס.

ניתן לדווח על כניסה ויציאה ממבנה בשתי שיטות:

  1. סריקה ישירה של הקוד בטלפון הנייד.
  2. שימוש באפליקציית הטכניון לאחר הזדהות. את האפליקציה בשם Technion ניתן להוריד למכשיר  מחנויות Play Market ו-AppStore בעזרת סריקת הקודים בתחתית שלטי התו הסגול.

דוגמה לסריקה ישירה של קוד QR:
דיווח כניסה יציאה בסריקת קוד

דוגמה לסריקה באמצעות אפליקציית הטכניון:

דיווח כניסה יציאה באפליקציית הטכניון

עם הסריקה מתחייב העובד להצהרת הפרטיות הבאה:

"ידוע לי כי הזדהות בעת כניסה ויציאה מכל מבנה בטכניון הינה תנאי לכניסה למבנים.
ידוע לי ואני מסכים ומתחייב להזדהות בעת כל כניסה ויציאה וידוע לי כי המידע יישמר בצורה מאובטחת ויועבר אך ורק למשרד הבריאות או לגורם מוסמך אחר לפי דרישה, בהתאם לתקנות ולחוקים החלים במצב החירום של משבר הקורונה"