עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 10/12/2020:
• סטודנטית בפקולטה לרפואה ע״ש רות וברוך רפפורט
• עובד בפקולטה למדע והנדסה של חומרים
• עובדת במרכז לרישום וקבלת מועמדים
• סטודנטית המתגוררת במעונות נווה ריפקין
הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר וקיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.