עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 14/12/2020:

  • סטודנטית בפקולטה לביולוגיה
  • עובד בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר וקיבל על כך הודעה אישית  ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר שני חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 01/09/2020:

  • עובדת מוסד הטכניון בראשות המחקר
  • עובד במעונות הסטודנטים

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולה במגע ישיר קיבל על כך הודעה אישית  ממשרד הבריאות ונדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר שני חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 25/08/2020:

  • עובדת בפקולטה למתמטיקה
  • עובד במחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר קיבל על כך הודעה אישית  ממשרד הבריאות ונדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר שני חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 22/08/20:

•         עובד באגף משאבי אנוש

•         מתאמן שביקר במרכז הכושר ע"ש אמרסון שבמרכז הספורט בקמפוס ב-18/08/20 בין 08:30 ל-10:00

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר קיבל על כך הודעה אישית  ממשרד הבריאות ונדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך

עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולה קורונה מאומת נוסף בקמפוס נכון ליום 27/07202:

סטודנט ששהה בחדר 705 בבניין אולמן במסגרת מבחן בקורס "פיסיקה 2" ביום 19/07/2020 בין 13:00 ל-16.00.

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם הסטודנט במגע ישיר קיבל על כך הודעה אישית  ממשרד הבריאות ונדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.

עדכון מיוחד – חולה קורונה התגלה בטכניון

אנו מבקשים לעדכן בדבר סטודנט שאובחן כחולה קורונה מאומת.
הסטודנט איננו מתגורר במעונות ושוהה כעת בבידוד בית מחוץ לטכניון.
להלן המידע על שהותו בקמפוס כפי שידוע לנו בשעה זו:

21.6.20 בין השעות 19:00-21:00 – בבית המדרש בבית הכנסת אוהל אהרון. כל מי ששהה במועד זה בבית הכנסת ויש לו יסוד להניח כי היה בקרבתו של החולה, במרחק של פחות מ-2 מ' ובמשך למעלה מרבע שעה, מתבקש לפנות לרב בית הכנסת, הרב אלעד דוקוב, כדי לברר אם עליו להיכנס לבידוד.

21.6.20 בין השעות 23:00- 23:30 – מסעדת זסטי. כל מי ששהה במועד זה במסעדה ויש לו יסוד להניח כי היה בקרבתו של החולה, במרחק של פחות מ-2 מ' ובמשך למעלה מרבע שעה, מתבקש לפנות לממונת קורונה באס"ט, גב׳ אסתי גולדמן, כדי לברר אם עליו להיכנס לבידוד.

22.6.20 בין השעות 20:00-22:30 – מגרשי הטניס בטכניון. כל מי ששהה במועד זה במגרשי הטניס ויש לו יסוד להניח כי היה בקרבתו של החולה, במרחק של פחות מ-2 מ' ובמשך למעלה מרבע שעה, מתבקש לפנות למנהל מרכז הספורט, מר יואב פיילר, כדי לברר אם עליו להיכנס לבידוד.

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם הסטודנט במגע ישיר צפוי לקבל על כך הודעה אישית ומתבקש לברר מול משרד הבריאות את תקופת הבידוד הנדרשת. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.