וירוס הקורונה – עדכון #21 – 05/01/2021

אל בית הטכניון: סטודנטים, עובדים וחברי סגל,

במקביל לעלייה הדרמטית במספר חולי הקורונה ברחבי ישראל והדיונים המתקיימים בשעות האחרונות על אפשרות להחמרה בתנאי הסגר, אני מבקש לעדכן אתכם כי גם בטכניון נרשמה בימים האחרונים עלייה מדאיגה במספר החולים המאומתים ובמספר האנשים שנדרשו להיכנס לבידוד. בחמשת הימים שחלפו מתחילת ינואר נוספו לפחות(*) 13 חולים מאומתים למניין המצטבר של חולים אותם אנחנו סופרים מאז התחיל המשבר במרץ 2020 (מעל ל-130 עד כה). כתוצאה מכך, נשלחו עוד כמה עשרות לבידוד. אם עד עכשיו הרוב המוחלט של מקרי ההדבקה אירעו מחוץ לקמפוס, הרי שבימים האחרונים נרשם מספר הולך וגדל של הדבקות בתוך הקמפוס.

הנהלת הטכניון עשתה וממשיכה לעשות מאמצים רבים על מנת לאפשר את המשך הפעילות בקמפוס בדגש על המשך פעולת מעבדות המחקר וכדי לאפשר פתיחה מדורגת של מעבדות ההוראה. אבל, ככל שתמונת התחלואה בקמפוס תחמיר, יקשה עלינו עוד יותר להצליח לשמר את יכולתנו לפעול בתחומים קריטיים אלו. אחד המאמצים החשובים נוגע ליכולת הניטור אחר התפשטות הנגיף בקמפוס, זיהוי מוקדם של חולים וקטיעת שרשראות ההדבקה. צוות בהובלת פרופ’ ערן פרידלר מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית התקין ומפעיל מערך חיישנים בשוחות הביוב של מעונות הסטודנטים וחיישנים אלו נותנים תמונה מהימנה ביותר (עד כה – 100% הצלחה) של הימצאות חולים בבניינים מסוימים. צוות אחר בהובלת ד”ר נעמה גבע זטורסקי מהפקולטה לרפואה ישיק בשבוע הבא מערך זיהוי המבוסס על דגימות רוק (פרטים יופצו בהמשך).

עם כל החשיבות של מאמצי הניטור והזיהוי, אין לראות בהם תחליף לאחריות האישית המוטלת על כל אחד מאיתנו. אני שב וקורא לכל אחד מהמכותבים להקפיד על כל התקנות של התו הסגול (ריחוק פיסי, מסיכה, הימנעות מהתקהלות, שטיפת ידיים תדירה) קלה כחמורה. יתכן שההרעה במצב התחלואה בקמפוס נובעת מרפיון מסוים שנגרם עקב התמשכות המשבר ויתכן שחלק מאיתנו נכנס לשאננות עקב מבצע החיסונים המתנהל בימים אלו. זה לא הזמן לרפיון ובוודאי לא הזמן לשאננות. אנא המשיכו לנהוג באחריות כדי לשמור על עצמכם ועל הסובבים אתכם.

המשך בריאות טובה לכולם,

בועז