וירוס הקורונה – עדכון #22 – 07/01/2021

אל בית הטכניון – סטודנטים, עובדים (בטכניון ובמוסד) וחברי סגל:

עם כניסת הסגר השלישי לתוקף היום בחצות, אנו מבקשים לעדכן בדבר השינויים שיחולו בפעילויות השונות בטכניון. העדכונים להלן יהיו בתוקף החל ב-8.1.21 ועד לסיום הסגר (המתוכנן כרגע עד ל-21.1.21 אבל יכול להתארך מעבר למועד זה בהתאם להחלטות הרשויות המוסמכות לכך).

  1. מגבלת ההתקהלות תצטמצם לעד 5 אנשים בחלל סגור ועד 10 באוויר הפתוח. מגבלה זו חלה, כמובן, גם על ישיבות עבודה ופעילות במעבדות המחקר. באופן כללי, יש להימנע ככל הניתן מפגישות פיסיות אפילו תחת מגבלה זו.
  2. העבודה בקמפוסים של הטכניון תתנהל במתכונת מצומצמת בה תימשכנה ההגבלות על היקף השהייה והעבודה מתוך הקמפוסים כפי שהוגדר למנהלי היחידות עד כה. אגפי משאבי אנוש בטכניון ובמוסד הטכניון יוציאו הנחיות מעודכנות למנהלים בדבר אישור ודיווח על ימי עבודה מהבית.
  3. הפעילויות המנהליות שימשיכו להתקיים בקמפוס מיועדות על מנת לשמור על רציפות התפקוד בטכניון ובמוסד הטכניון ובכלל זה לצורך קיום היכולת ללמד מרחוק ולקיים הוראה מקוונת או לשם קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית, לשם לקיחת ציוד, לשם תחזוקת המוסד או תיקון לקויים הנדרשים בדחיפות, לשם שמירה על שלמות המוסד, לשם שמירה על המוסד, לשם חלוקת שכר לעובדים, או להמשך הפעילות התפקודית של המוסד, והכל בכפוף לתקנות התו הסגול המעודכנות.
  4. הסגל האקדמי, צוותי המחקר, והמשתלמים (כולל בתר דוקטורנטים) ימשיכו לשמור על רציפות תפקודית של מעבדות המחקר.
  5. הכשרה קלינית ברפואה והכשרה מעשית מחוץ לקמפוס יכולות להימשך במגבלות התו הסגול המעודכנות.
  6. סגל הוראה יכול להגיע לקמפוס וללמד באופן מקוון מתוך כיתות שהוכשרו לכך אך בלי נוכחות פיסית של סטודנטים בכיתה.
  7. סטודנטים שאינם גרים בקמפוס מתבקשים לא להגיע אליו. במהלך הסגר לא יתקיימו מעבדות הוראה, בחינות, או הוראה פרונטלית מכל סוג. אנחנו בודקים אפשרות לפיה נוכל לאשר למספר מוגבל של סטודנטים שאין להם תנאי למידה נוחים בבית להגיע לקמפוס כדי להשתמש במתקנים מסוימים (כמו ספריות) לצורך לימוד והיבחנות אבל נכון לשעת הוצאת מכתב זה אין לכך אישור.
  8. סטודנטים הגרים במעונות ינהגו כאזרחים הגרים בשכונת מגורים רגילה (במיוחד, יוכלו לצאת ולהיכנס לקמפוס באופן חופשי לטווח 1000 מ’, וכיו”ב).
  9. לא יונפקו אישורים מיוחדים ולפיכך לא תהייה מגבלת כניסה מיוחדת בשערי הטכניון מעבר להזדהות רגילה והצגת הצהרת בריאות כפי שנהוג כיום.

כולנו מקווים שזהו הסגר האחרון וכי תהייה לו השפעה דרמטית על ירידת רמת התחלואה אשר תאפשר, בד בבד עם התקדמות מבצע החיסונים, פתיחה מדורגת של הקמפוס מיד עם סיומו ומעבר לשגרת פעילות רגילה בסמסטר אביב.

אנא המשיכו להקפיד על מילוי כל הוראות התקנות של התו הסגול למענכם ולמען הסובבים אתכם.

בברכה,

בועז