וירוס הקורונה – עדכון #35 – 06/02/2022

אל: בית הטכניון – סטודנטים, עובדים וסגל אקדמי בטכניון ובמוסד הטכניון,

היום בחצות יפוג תוקפו של התו הירוק במרבית המקומות בהם הוא נדרש עד כה ובכלל זה בקמפוסים של הטכניון.  הכניסה בשערי הטכניון תחזור לשגרה שקדמה למגיפה.  בפרט, מצלמות הזיהוי יאפשרו כניסה של מכוניות מורשות ללא צורך בנוכחות פיסית של שומר בסמוך למחסום.  אנא השמעו לתמרורי ההכוונה בשערים וכמובן גם להכוונות השומרים כאשר ישנן כאלו.

האישור העקרוני לעבודה מהבית בהיקף של עד יומיים בשבוע (באישור מפורש של המנהל הישיר) נשאר בתוקף – בשלב זה עד לסוף פברואר.   הכללים שפורסמו בעניין זה (כגון, זמינות במהלך העבודה מהבית, איסור על שעות נוספות וכיו”ב) נשארו על כנם ללא שינוי.  קבלת קהל ממשיכה אף היא ללא שינוי ובצידה ההמלצה לאלו הזקוקים לה להיעזר ככל הניתן בחלופות אחרות (שיחות טלפון, דוא”ל ואתרי אינטרנט).

מערך הבחינות ימשיך להתנהל כמתוכנן.  פריסת הבחינות נעשתה מראש עפ”י כללי תו סגול מחמיר עם ריווח מתאים בין הנבחנים, מחיצות שקופות לעמדות מרצים, חומרי חיטוי זמינים ואוורור הכיתות.  הנבחנים, המשגיחים והסגל הנוכח נדרשים לעטות מסיכות לאורך כל הבחינה.

ביטול התו הירוק עדין לא מבשר את סופה של מגפת הקורונה.  יש בקרבנו עדין מספר משמעותי של מאומתים, מבודדים וכן כמה חולים.  עלינו להמשיך ולנקוט בכללי הזהירות הבסיסיים ובפרט עטית מסיכה בחללים סגורים, הימנעות מהתקהלות וכיו”ב.

בברכה,

בועז