וירוס הקורונה – עדכון #36 – 27/02/2022

עובדים ועובדות יקרים,

הירידה בתחלואה וההקלות בהנחיות הקורונה שהתקבלו לאחרונה ע”י קבינט הקורונה ואושרו ע”י ועדות הכנסת, מאפשרות לנו להחזיר את הפעילות בטכניון לשגרה בד בבד עם המשך נקיטת צעדי התגוננות אישית מפני המחלה (במיוחד המשך עטית מסיכות בחללים סגורים). לפיכך, החל מיום ג’ 1/3/2022 נשוב לשגרה מלאה במתכונת של 5 ימי עבודה מהקמפוס.

לפני כשנה הקמתי ועדה בראשות פרופ’ איתן נווה מן הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול, לבחינה מעמיקה של נושא העבודה מרחוק בתקופה בה נצא משגרת החירום. הוועדה הגישה את המלצותיה לפני מספר חודשים והנהלת הטכניון החליטה לאמץ אותן. אחת ההמלצות הייתה להתניע מהלך של פיילוט עם מספר יחידות בהן תתאפשר עבודה מרחוק למשך מס’ חודשים. לאחר שיסתיים הפיילוט, תחזור הוועדה לבחון את תוצאותיו ותגיש את מסקנותיה. לאחר שנלמד את המסקנות נחליט האם וכיצד ליישם עבודה מרחוק כחלק משגרת הפעילות העתידית בכלל היחידות בטכניון.

היחידות בהן יפעל הפיילוט תהיינה: הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, הפקולטה למדעי המחשב, הפקולטה להנדסה ביו-רפואית, אגף הרכש והמכרזים ולשכת הסגל האקדמי. המנהלים ביחידות אלו יקבלו בשבוע הבא הדרכה ספציפית מנציגי משאבי אנוש על אופן הפעלת הפיילוט. בפרט, אחת הנקודות החשובות אותן הפיילוט מיועד לבחון היא יכולתנו כארגון להגדיר תוכניות עבודה ומשימות לעובדים המבצעים עבודתם מרחוק ואת מידת יישומן. יכולת זו חיונית לאפשרות של הרחבת הפיילוט בעתיד.

אני מאחל לכולם בריאות טובה וחזרה ברוכה לשגרה.

בועז