אבטחת מידע ופרטיות בעידן עבודה/למידה מרחוק

עדכון מטעם הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים. כל אחד מתבקש לציית כמיטב יכולתו להנחיות המפורטות במסמכים

  1. הגנת הפרטיות בעקבות התפשטות נגיף הקורונה: שאלות ותשובות להתנהלות הציבור, גופים ציבוריים והשוק הפרטי.
  2. דגשים למנהלים ועובדים בהפעלת מדיניות עבודה מרחוק אל מול הרשת הארגונית. שימו לב לנספח א'-  סט הנחיות למשתמש לעבודה מרחוק.