עדכון מיוחד

אנו מבקשים לעדכן כי סטודנט שאובחן כחולה קורונה ללא תסמינים (אסימפטומטי) הועבר הערב לבידוד מחוץ לטכניון.
להלן הנתונים הידועים לנו: הסטודנט שב מחו״ל ב-30.4 ושהה בבידוד בבית מלון על פי ההנחיות. ב-7.5 הוא שב לדירתו במעונות באישור קופת החולים שלו. הערב התברר כאמור, כי הסטודנט אובחן כחולה ללא תסמינים והוא הועבר לבידוד במלון ייעודי.
הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם הסטודנט במגע ישיר קיבל על כך הודעה אישית והונחה להיכנס לבידוד מידי. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.