עדכון מיוחד בדבר חולת קורונה מאומתת נוספת בקמפוס

עובדת בפקולטה לרפואה ע״ש רות וברוך רפפורט.
הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר קיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות ונדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.