עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 05/08/2021:

  • 5/7         סטודנט במעונות קנדה
  • 13/7      שני סטודנטים במעונות מזרח
  • 18/7       עובדת בפקולטה לביולוגיה
  • 19/7       משגיחה בבחינות בבניין באולמן
  • 22/7      עובדת בפקולטה לביו-רפואה
  • 26/7       עובדת בלשכת דיקן הסטודנטים
  • 27/7      ילדה בבריכת הטכניון
  • 1/8         חולה בחינוך הקדם אקדמי, שתי עובדות ברשות המחקר ועובדת באגף קשרי ציבור
  • 3/8         עובדת  בפקולטה לחינוך מדע וטכנולוגיה ועובדת בפקולטה למדע והנדסה של חומרים
  • 4/8         חבר סגל בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית וחולה בפקולטה לרפואה ע״ש רות וברוך רפפורט

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר וקיבל על כך הודעה אישית  ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.