עדכון בדבר חולי קורונה מאומתים בקמפוס

אנו מבקשים לעדכן בדבר חולי קורונה מאומתים נוספים בקמפוס נכון ליום 15/08/2021:
• 9/8 עובדת בבניין הסנט.
• 11/8 מורה ביחידה ללימודים קדם אקדמיים.
• 13/8 שתי סייעות במעונות היום של נעמ"ת בטכניון. כיתות "מרגנית" ו"ניצנים" נסגרו עד להודעה חדשה.
• 13/8 עובד בפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט.
• 14/8 חונך ביחידה ללימודים קדם אקדמיים.
• 14/8 חברת סגל בפקולטה לביולוגיה.
• 15/8 עובד בפקולטה לביו-רפואה.
• 15/8 עובדת ברשות המחקר.
• 15/8 עובדת בפקולטה לרפואה ע״ש רות וברוך רפפורט.

הטכניון פועל על פי הנחיות משרד הבריאות ועל כן כמשנה זהירות, כל מי שהיה עם החולים במגע ישיר וקיבל על כך הודעה אישית ממשרד הבריאות, נדרש לפעול בהתאם להנחיות. אנו עומדים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונעדכן במקרה הצורך.