וירוס הקורונה – עדכון #22 – 07/01/2021

אל בית הטכניון – סטודנטים, עובדים (בטכניון ובמוסד) וחברי סגל:

עם כניסת הסגר השלישי לתוקף היום בחצות, אנו מבקשים לעדכן בדבר השינויים שיחולו בפעילויות השונות בטכניון. העדכונים להלן יהיו בתוקף החל ב-8.1.21 ועד לסיום הסגר (המתוכנן כרגע עד ל-21.1.21 אבל יכול להתארך מעבר למועד זה בהתאם להחלטות הרשויות המוסמכות לכך).

  1. מגבלת ההתקהלות תצטמצם לעד 5 אנשים בחלל סגור ועד 10 באוויר הפתוח. מגבלה זו חלה, כמובן, גם על ישיבות עבודה ופעילות במעבדות המחקר. באופן כללי, יש להימנע ככל הניתן מפגישות פיסיות אפילו תחת מגבלה זו.
  2. העבודה בקמפוסים של הטכניון תתנהל במתכונת מצומצמת בה תימשכנה ההגבלות על היקף השהייה והעבודה מתוך הקמפוסים כפי שהוגדר למנהלי היחידות עד כה. אגפי משאבי אנוש בטכניון ובמוסד הטכניון יוציאו הנחיות מעודכנות למנהלים בדבר אישור ודיווח על ימי עבודה מהבית.
  3. הפעילויות המנהליות שימשיכו להתקיים בקמפוס מיועדות על מנת לשמור על רציפות התפקוד בטכניון ובמוסד הטכניון ובכלל זה לצורך קיום היכולת ללמד מרחוק ולקיים הוראה מקוונת או לשם קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית, לשם לקיחת ציוד, לשם תחזוקת המוסד או תיקון לקויים הנדרשים בדחיפות, לשם שמירה על שלמות המוסד, לשם שמירה על המוסד, לשם חלוקת שכר לעובדים, או להמשך הפעילות התפקודית של המוסד, והכל בכפוף לתקנות התו הסגול המעודכנות.
  4. הסגל האקדמי, צוותי המחקר, והמשתלמים (כולל בתר דוקטורנטים) ימשיכו לשמור על רציפות תפקודית של מעבדות המחקר.
  5. הכשרה קלינית ברפואה והכשרה מעשית מחוץ לקמפוס יכולות להימשך במגבלות התו הסגול המעודכנות.
  6. סגל הוראה יכול להגיע לקמפוס וללמד באופן מקוון מתוך כיתות שהוכשרו לכך אך בלי נוכחות פיסית של סטודנטים בכיתה.
  7. סטודנטים שאינם גרים בקמפוס מתבקשים לא להגיע אליו. במהלך הסגר לא יתקיימו מעבדות הוראה, בחינות, או הוראה פרונטלית מכל סוג. אנחנו בודקים אפשרות לפיה נוכל לאשר למספר מוגבל של סטודנטים שאין להם תנאי למידה נוחים בבית להגיע לקמפוס כדי להשתמש במתקנים מסוימים (כמו ספריות) לצורך לימוד והיבחנות אבל נכון לשעת הוצאת מכתב זה אין לכך אישור.
  8. סטודנטים הגרים במעונות ינהגו כאזרחים הגרים בשכונת מגורים רגילה (במיוחד, יוכלו לצאת ולהיכנס לקמפוס באופן חופשי לטווח 1000 מ', וכיו"ב).
  9. לא יונפקו אישורים מיוחדים ולפיכך לא תהייה מגבלת כניסה מיוחדת בשערי הטכניון מעבר להזדהות רגילה והצגת הצהרת בריאות כפי שנהוג כיום.

כולנו מקווים שזהו הסגר האחרון וכי תהייה לו השפעה דרמטית על ירידת רמת התחלואה אשר תאפשר, בד בבד עם התקדמות מבצע החיסונים, פתיחה מדורגת של הקמפוס מיד עם סיומו ומעבר לשגרת פעילות רגילה בסמסטר אביב.

אנא המשיכו להקפיד על מילוי כל הוראות התקנות של התו הסגול למענכם ולמען הסובבים אתכם.

בברכה,

בועז

וירוס הקורונה – עדכון #21 – 05/01/2021

אל בית הטכניון: סטודנטים, עובדים וחברי סגל,

במקביל לעלייה הדרמטית במספר חולי הקורונה ברחבי ישראל והדיונים המתקיימים בשעות האחרונות על אפשרות להחמרה בתנאי הסגר, אני מבקש לעדכן אתכם כי גם בטכניון נרשמה בימים האחרונים עלייה מדאיגה במספר החולים המאומתים ובמספר האנשים שנדרשו להיכנס לבידוד. בחמשת הימים שחלפו מתחילת ינואר נוספו לפחות(*) 13 חולים מאומתים למניין המצטבר של חולים אותם אנחנו סופרים מאז התחיל המשבר במרץ 2020 (מעל ל-130 עד כה). כתוצאה מכך, נשלחו עוד כמה עשרות לבידוד. אם עד עכשיו הרוב המוחלט של מקרי ההדבקה אירעו מחוץ לקמפוס, הרי שבימים האחרונים נרשם מספר הולך וגדל של הדבקות בתוך הקמפוס.

הנהלת הטכניון עשתה וממשיכה לעשות מאמצים רבים על מנת לאפשר את המשך הפעילות בקמפוס בדגש על המשך פעולת מעבדות המחקר וכדי לאפשר פתיחה מדורגת של מעבדות ההוראה. אבל, ככל שתמונת התחלואה בקמפוס תחמיר, יקשה עלינו עוד יותר להצליח לשמר את יכולתנו לפעול בתחומים קריטיים אלו. אחד המאמצים החשובים נוגע ליכולת הניטור אחר התפשטות הנגיף בקמפוס, זיהוי מוקדם של חולים וקטיעת שרשראות ההדבקה. צוות בהובלת פרופ' ערן פרידלר מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית התקין ומפעיל מערך חיישנים בשוחות הביוב של מעונות הסטודנטים וחיישנים אלו נותנים תמונה מהימנה ביותר (עד כה – 100% הצלחה) של הימצאות חולים בבניינים מסוימים. צוות אחר בהובלת ד"ר נעמה גבע זטורסקי מהפקולטה לרפואה ישיק בשבוע הבא מערך זיהוי המבוסס על דגימות רוק (פרטים יופצו בהמשך).

עם כל החשיבות של מאמצי הניטור והזיהוי, אין לראות בהם תחליף לאחריות האישית המוטלת על כל אחד מאיתנו. אני שב וקורא לכל אחד מהמכותבים להקפיד על כל התקנות של התו הסגול (ריחוק פיסי, מסיכה, הימנעות מהתקהלות, שטיפת ידיים תדירה) קלה כחמורה. יתכן שההרעה במצב התחלואה בקמפוס נובעת מרפיון מסוים שנגרם עקב התמשכות המשבר ויתכן שחלק מאיתנו נכנס לשאננות עקב מבצע החיסונים המתנהל בימים אלו. זה לא הזמן לרפיון ובוודאי לא הזמן לשאננות. אנא המשיכו לנהוג באחריות כדי לשמור על עצמכם ועל הסובבים אתכם.

המשך בריאות טובה לכולם,

בועז