Corona virus – update #7 – 13/03/2020 (Hebrew)

סטודנטים, עובדים וחברי סגל,

המהלך ממנו חששנו – הפסקת הלימודים באוניברסיטאות – הגיע היום בערב עם ההודעה של ראש הממשלה על החמרה נוספת של הצעדים למלחמה בנגיף הקורונה.  המשמעות מבחינתנו:

  • בחינות מועד ב’ שתוכננו החל ממחר בבוקר נדחות למועד שייקבע בהמשך.
  • הוראה פרונטלית מבוטלת עד להודעה חדשה (הנחייה זו כוללת את כל מסגרות ההוראה בכל התארים וכן את היחידה ללימודי המשך ואת המכינה הקדם אקדמית).
  • אנחנו ממשיכים להיערך לביצוע הוראה מקוונת החל מיום רביעי ה-18 למרץ – יום פתיחת הסמסטר.
  • למעט הפסקת פעילות הוראה פרונטלית ובחינות, הטכניון ומוסד הטכניון ממשיכים לתפקד. עובדים מנהליים, טכניים, וסגל אקדמי מתבקשים להתייצב לעבודה ביום ראשון כרגיל.  מי שלא יוכל להגיע עקב סגירת בתי ספר והצורך להשגיח על ילדים בבית מתבקש ליצור קשר עם ראש היחידה שלו ולעדכן בהתאם.
  • פעילויות מחקר בקבוצות קטנות כולל הדרכה אישית בקבוצות של עד 5 אנשים ימשיכו כרגיל.

אנא הישארו קשובים להנחיות נוספות אותן נשלח בימים הקרובים ככל שיהיה בכך צורך.  ניתן גם לעקוב אחר עדכונים המתפרסמים מעת לעת באתר הטכניון.

בברכת בריאות טובה לכולם,

בועז גולני